Nasze Usługi

Ankiety i sondaże

Ecorys oferuje kompleksowe usługi w zakresie badań i pozyskiwania danych. Nasz zespół ma duże doświadczenie w projektowaniu i dostarczaniu innowacyjnych, kontrolowanych pod względem jakości i kosztowo efektywnych rozwiązań.


Specjalizujemy się w pozyskiwaniu danych ankietowych i rekrutacyjnych w następujący sposób:

  • online, z wykorzystaniem komputerów stacjonarnych, smartfonów i aplikacji
  • telefonicznie, poprzez ankiety CATI i SMS
  • osobiście
  • za pośrednictwem tradycyjnej poczty

W pozyskiwaniu danych od roku 2015 wykorzystujemy profesjonalne oprogramowanie ankietowe firmy Forsta – globalnego dostawcy oprogramowania do obsługi technologii badawczych. Gdy jest to wskazane, korzystamy również z licencjonowanych rozwiązań klienta.

Nasze kompleksowe rozwiązania i zestaw zintegrowanych narzędzi wspierają projekt badawczy przez cały cykl jego trwania, dzięki czemu możemy zapewnić zarówno cyfrowe, jak i tradycyjne pozyskiwanie danych w różnych trybach, wykorzystując najbardziej odpowiedni zestaw narzędzi ankietowych.

Wszelkie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane, przechowywane i usuwane w bezpieczny sposób. Nasze procedury techniczne dotyczące ochrony danych są w pełni zgodne ze wszystkimi przepisami krajowymi i europejskimi oraz wymogami sektora publicznego, jak również z najlepszymi praktykami organizacji branżowych, w tym Market Research Society.

Współpraca

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów.

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.