Nasze Usługi

Badania jakościowe i ilościowe

Oferujemy szeroki zakres badań ilościowych i jakościowych, które umożliwią klientom głęboki wgląd w analizowane kwestie. Oferujemy zoptymalizowane techniki pozyskiwania i analizy danych, pomagając w osiągnięciu wyników wysokiej jakości.

Nasi specjaliści od badań jakościowych i ilościowych, współpracując przy opracowaniu i realizacji badań mieszanych i projektów ewaluacyjnych, uzyskują wyniki stanowiące podstawę wiarygodnych rekomendacji. Nasze badania jakościowe, odwołujące się do doświadczeń osób czy podmiotów uczestniczących jako beneficjenci w programach wsparcia, pomagają klientom z sektora rządowego i pozarządowego w analizie dotychczasowych działań i usprawnieniu ich w przyszłości.

W analizach ilościowych pozyskujemy, porównujemy i analizujemy dane, aby oszacować ich skalę i wpływ, dostarczając solidnych podstaw empirycznych do prowadzenia badań, tworzenia strategii, programów i ich ewaluacji.


Oferujemy pełny zakres metodyki projektowania badań jakościowych i ilościowych, pozyskiwania danych i ich analizy, w tym:

  • wywiady
  • grupy fokusowe
  • obserwacje
  • rozwój i wsparcie badań uczestniczących (peer research)
  • ankiety online, telefoniczne i bezpośrednie
  • analiza danych ilościowych
  • zaawansowana analiza statystyczna
  • quasi-eksperymentalne techniki oceny wpływu
  • randomizowane badania kontrolowane

Oprócz pozyskiwania i analizy danych, oferujemy szeroki zakres opcji wizualizacji danych. Dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych, innowacyjnych i intuicyjnych narzędzi prezentacyjnych, możemy pomóc klientom i odbiorcom badań w interpretacji danych i ich wykorzystaniu w dalszych pracach.

Współpraca

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów. 

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.