Nasze Usługi

Tworzenie polityk i rozwijanie strategii

Pomagamy w tworzeniu jasnych, adekwatnych i opartych na dowodach polityk i strategii. Współpracujemy z naszymi klientami, gwarantując, że są one poparte badaniami, a planowane działania mają wpływ na otoczenie. Mamy bogate doświadczenie w doradztwie dla różnych grup interesariuszy – od dyskusji na wysokim szczeblu, po lokalne konsultacje społeczne z mieszkańcami i biznesem. Pomagamy klientom w ustalaniu priorytetów odzwierciedlanych w dokumentach strategicznych, dostarczając przy tym przejrzystych informacji o celach i rekomendowanych działaniach.


Oferujemy pełny zakres wsparcia, w tym:

  • badania służące wsparciu decyzji strategicznych
  • opracowanie dokumentów strategicznych i polityk we współpracy z klientami
  • konsultacje z interesariuszami
  • pomoc w upowszechnianiu strategii i polityk wśród interesariuszy

Współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi, krajowymi, regionalnymi i ponadregionalnymi. Oferujemy wsparcie podmiotom na dowolnym szczeblu, pomagając w określaniu priorytetów i finalnych celów działań.

Współpraca

Skontaktuj się z nami w celu poznania szczegółów.

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.