Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wiążemy z tożsamością Ecorys Polska i misją całej naszej Grupy.


Ecorys to jedna z najstarszych firm doradczych na rynku europejskim, specjalizująca się w szeroko rozumianym konsultingu stanowiącym spójne połączenie usług badawczych, analitycznych, strategicznych oraz komunikacyjnych na rzecz podmiotów trzech sektorów w celu wspierania ich rozwoju.


Oferujemy szerokie spektrum działań doradczych, których główną ideą zawsze pozostaje usprawnienie i poprawa efektywności funkcjonowania, co bezpośrednio prowadzi do poprawy jakości życia w społeczeństwie.


Bieżące działania


Nasze prospołeczne aktywności wiążemy z zapobieganiem potencjalnym niekorzystnym skutkom funkcjonowania firmy i jej biur, niwelowaniem nierówności oraz wsparciem trzeciego sektora jako fundamentu społeczeństwa obywatelskiego. Pracujemy zgodnie ze stale przez nas usprawnianą polityką „zielonego biura”.