ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Środowisko, sprawy społeczne i zarządzanie

W Ecorys staramy się osiągać nasze cele biznesowe w sposób zrównoważony i społecznie odpowiedzialny, uznając ekonomiczne, społeczne, etyczne, prawne i środowiskowe konsekwencje naszych działań oraz konsekwentnie dążąc do doskonalenia zarówno siebie, jak i świata, w którym żyjemy. Mamy globalna strategia ESG, prowadzona przez nasz Zarząd i realizowana przez całą naszą organizację. ESG nie jest nową koncepcją w Ecorys. Od wielu lat spółki Grupy Ecorys podejmują działania ESG powiązane z globalną wizją.  


Kluczowe filary naszej strategii ESG skupiają się na: 

 • ograniczanie, a w razie potrzeby kompensowanie naszego śladu węglowego, aby osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2029 r 
 • pracujemy na rzecz obiegu zamkniętego, minimalizując ilość odpadów 
 • ciągłe podnoszenie zaangażowania pracowników 
 • cele równości, różnorodności i włączenia społecznego 
 • zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie całego naszego personelu 
 • nawiązywanie kontaktów ze społecznościami lokalnymi i pomaganie im w rozwoju 
 • zarządzanie ryzykiem biznesowym i zapewnienie uczciwości biznesowej 
 • zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności danych w całej naszej działalności 

Opracowujemy globalną kartę wyników ESG i będziemy o niej informować w naszych raportach rocznych. 

Od wielu lat Ecorys skupia się na łączeniu się ze społecznościami. Nasza firma współpracuje z organizacją charytatywną w ramach dwuletniego partnerstwa i w ciągu dziewięciu lat przekazała dziesiątki tysięcy naszym partnerom charytatywnym. W związku z tym wydarzeniem, a także naszym corocznym dniem wolontariatu, nasze zespoły zgłosiły się na ochotnika i przekazały datki na wartościowe cele, takie jak Young Minds, Contact the Elderly, Women's Aid, Crisis i FareShare.

Ecorys brał także udział w szeregu wydarzeń związanych ze zbiórką pieniędzy, w tym w maratonach i zbieraniu datków, aby wspierać lokalne i globalne organizacje charytatywne i cele. 


Nasi Ambasadorzy

Mamy grupę entuzjastycznych ambasadorów reprezentujących nasze różne biura i zespoły. Ich rola polega na: 

 • Organizowanie i raportowanie działań charytatywnych Ecorys
 • Współpraca z innymi pracownikami i prowadzenie imprez
 • Bycie punktem kontaktowym i informacyjnym w sprawach ESG wewnątrz firmy
 • Kontynuowanie innych inicjatyw ESG, np. inicjatyw proekologicznych czy wolontariatu

Aktualne zajęcia

Dowiedz się, jak Ecorys może Ci pomóc

Jesteśmy wiodącą międzynarodową firmą badawczą i konsultingową zajmującą się kluczowymi wyzwaniami społecznymi.