De data-uitdaging van de EU aanpakken

Data zijn van groot belang voor zowel onze economie als onze samenleving, en de verwachting is dat de rol en het volume ervan de komende jaren verder zullen toenemen. Het delen van gegevens die in industriële omgevingen worden gegenereerd, wordt algemeen beschouwd als een cruciaal instrument voor economische groei en potentieel. Niettemin is het delen van industriële gegevens in de EU, ondanks het verwachte potentieel, nog niet voldoende ontwikkeld om optimale waarde en innovatie te genereren.


Deze context heeft de aandacht getrokken van beleidsmakers die een geschikt juridisch kader voor het gebruik ervan willen creëren. Zo heeft de EU in 2020 een datastrategie en een wet inzake data governance gelanceerd. Beide hebben tot doel een interne markt voor data te creëren waar persoonlijke, industriële en niet-persoonlijke data veilig toegankelijk en uitwisselbaar zijn. Toch blijft het delen en hergebruiken van dergelijke data tussen bedrijven (B2B) nog achter.

Om bij te dragen aan het oplossen van deze uitdaging heeft Ecorys het concept van industriële data bestudeerd en de uitdagingen en beperkingen van het delen van industriële data geanalyseerd voor de Speciale Commissie voor Kunstmatige Intelligentie in een Digitaal Tijdperk van het Europees Parlement.

Het resulterende briefingpaper richtte zich op de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat is het concept van industriële versus persoonlijke data, waar begint het en waar eindigt het?
  • Welke rol kunnen technologieën voor gegevensanonimisering en privacybehoud spelen in de AI EU-strategie?
  • Hoe kunnen we de ontwikkeling in de EU van gevoelige AI-toepassingen goed ondersteunen, zodat deze goed worden gereguleerd?
  • Moet de AVG-regelgeving worden bijgewerkt om het geautomatiseerd delen van gegevens te vergemakkelijken?

Lesen Sie hier briefing papier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen Roël Peeters.

22 oktober 2021

1 minuut lezenSleutelexperts

Roël Peeters

Consultant