Investeringen in het MKB onder het vergrootglas van de EFL

Investeringen in het MKB onder het vergrootglas van de EFL


In het jaar 2016 heeft Ecorys Polska het concept, de inhoud en de vormgeving van het volgende rapport ontwikkeld op basis van een reeks onderzoeken “Onder het vergrootglas” die in opdracht van EFL zijn uitgevoerd, gericht op het verkrijgen van informatie over investeringen in micro-, kleine en middelgrote bedrijven in de afgelopen 25 jaar.

Gebaseerd op het uitgevoerde onderzoek, waarbij gegevens uit vele gebieden worden samengevoegd en een vorm heeft die aantrekkelijk is voor de lezer, is onze publicatie een poging een antwoord te geven op de vraag of MKB-bedrijven investeren en hoe ze investeren, wat hun motivatie is om te investeren en hoe de Het investeringsmodel is de afgelopen 25 jaar veranderd.

Voor de doeleinden van het rapport hebben we psychologische profielen opgesteld van ondernemers die bereid zijn te investeren en/of terughoudend zijn ten aanzien van investeringen. De studie is uitgebreid met gegevens over de bronnen van investeringen, motivatie en barrières waarmee ondernemers worden geconfronteerd, en is in een brede context geplaatst van processen die verband houden met de ontwikkeling van de Poolse economie en het tempo van sociale verandering.

De publicatie toont ook het perspectief en de rol die moderne financiële instellingen, zoals EFL, kunnen spelen in de situatie van beperkte publieke bronnen na het jaar 2000.