Raamovereenkomst "Technische en ondersteunende diensten op het gebied van irreguliere migratie en legale migratie

Raamcontract “Technische en ondersteunende diensten op het gebied van irreguliere migratie en legale migratie”


Dit raamcontract zal dienen voor het leveren van technische en ondersteunende diensten aan DG HOME van de Europese Commissie op het gebied van de preventie en aanpak van irreguliere en legale migratie.

Het raamwerk maakt deel uit van de Union Actions of the Asylum Migration and Integration fund. Er is een reeks activiteiten gepland, van ondersteuning en communicatie ter plaatse tot beleidsevaluaties.

In perceel 1 zullen actieplannen worden opgesteld om derde landen te begeleiden via veldwerk, behoefteanalyses en diepgaand onderzoek. Ecorys zal ook ondersteuning bieden bij inspanningen voor capaciteitsopbouw en waar nodig zullen we de implementatie van verspreidingsactiviteiten ontwerpen en ondersteunen.

Perceel 2 is gericht op legale migratie en integratie. Net als bij perceel 1 zijn er veldwerk, behoeftenanalyses, diepgaand onderzoek en communicatie- en verspreidingsactiviteiten voorzien.

1 februari 2019

1 minuten lezen


Sleutelexperts

Brigitte Slot

Sectorleider