Analyse van de politieke economie voor de Republiek der Filipijnen

Deze opdracht heeft tot doel de samenhang en effectiviteit van huidige en toekomstige ontwikkelingsprogramma’s, interventies en investeringen van de EU-delegatie en EU-lidstaten in het kader van de Agenda/SDG’s 2030 te vergroten door middel van een politieke-economische analyse (PEA) in de Republiek der Filipijnen. 

De begunstigden van deze studies zullen de Europese Commissie zijn, samen met de EU-lidstaten die betrokken zijn bij ontwikkelingssamenwerking met de Republiek der Filipijnen, met wie deze studie zal worden gedeeld en beoordeeld met als doel hun benaderingen te harmoniseren.

De specifieke doelstellingen van deze opdracht zijn:

  • Een beter begrip van het functioneren van de staat en de samenleving als geheel met zijn formele en informele regels om beter te begrijpen hoe politieke en economische processen op elkaar inwerken, hoe belangen en prikkels het gedrag van verschillende groepen en individuen aansturen en hoe de verdeling van macht en rijkdom tussen deze verschillende groepen wordt in de loop van de tijd georganiseerd, in stand gehouden en getransformeerd.  
  • Het informeren van de planning van de samenwerkingsagenda na 2020 en helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over de keuze van sectoren voor EG-steun, gebaseerd op de geloofwaardigheid van de nationale ontwikkelingsstrategieën (PDP 2016-2023)
  • Het identificeren van kansen en risico's die de betrekkingen tussen de EU en de Filipijnen kunnen beïnvloeden en een basis kunnen vormen voor het risicobeheerskader binnen de vijf risicocategorieën die door de EU zijn geïdentificeerd: politiek bestuur, ontwikkelingsrisico's, macro-economische risico's, beheer van de overheidsfinanciën en corruptie/fraude.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Maria Aguirre

 

18 december 2019

1 minuut lezen