Adviesdiensten door Ecorys voor de sectoren stadsontwikkeling, water en vast afval

Adviesdiensten door Ecorys voor de sectoren stadsontwikkeling, water en vast afval

Ecorys heeft, in samenwerking met AECOM, IMC Worldwide, Groupe Hiut, Koan Consulting en Affordable Housing Institute, een raamcontract gekregen met de Europese Investeringsbank (EIB) voor het leveren van adviesdiensten op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Opdrachten die voortkomen uit de Raamovereenkomst zullen een wereldwijde dekking hebben.  

Ecorys brengt experts en ervaring met zich mee, voornamelijk op het gebied van stadsvernieuwing, sociale huisvesting, toerisme en circulaire economie in een breed scala van landen, waaronder onder meer de EU-28, India, Indonesië, Bangladesh, Vietnam en de landen van het Oostelijk Partnerschap.

De opdrachten omvatten de beoordeling en monitoring van projecten, het bieden van projectvoorbereiding, implementatie en institutionele ondersteuning aan initiatiefnemers, inclusief toezicht op grote technische bijstandsprogramma's, evenals het aanbieden van specifieke studies of onderzoek op het gebied van techniek, economie en stadsplanning.