Hizmetlerimiz

Teknik destek

Çok çeşitli tematik sektörler için özel hizmetler veriyor ve uzman tavsiyesinde bulunuyoruz. Son derece başarılı yaklaşımımız, esnek ve uyarlanabilir destek yoluyla kanıtlanmış metodolojileri bir arada kullanarak, sürdürülebilir kapasitenin geliştirilmesine odaklanmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) yanı sıra geçişe ve gelişmekte olan ülkelere teknik destek sağlamak için, iç personelimiz ve hizmet sunumundaki tecrübemizden yararlanırız.