Hizmetlerimiz

Politika, formülasyon ve strateji geliştirme

Yeni buluşları, politika ve strateji geliştirme çalışmalarına yansıtarak, araştırmanın değerini ve etkisini azami düzeye çıkarıyoruz. Politikaları etkin bir şekilde oluşturmak ve test etmek, paydaş ve toplulukla istişarelerde bulunmak, yuvarlak masa tartışmaları düzenlemek ve politika ve sektördeki kuruluşlarla bağlantıların etkin bir şekilde kurulmasın için sizinle birlikte çalışıyoruz.