Hizmetlerimiz

Performans izlemesi

Bireysel, proje ve kurumsal olarak, performansların izlenmesine ve iyileştirilmesine yardımcı oluyoruz. Uzaktan ve doğrudan veri toplama yoluyla nitel ve nicel verilerin toplanması ve analizinden yararlanan bir dizi kanıta dayalı yaklaşım ve metodolojiye sahibiz. Bu yaklaşım ve metodolojiler, kuruluşların hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmakta ve proje ve hibelerin daha etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamaktadır.