Hizmetlerimiz

Eğitim, öğrenme ve kapasite geliştirme

Bireyler, kurumlar ve daha geniş çevrelere yönelik değerlendirmeler yoluyla ne tür bir desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirleyerek, kamu ve özel sektörlerde kurumsal kapasiteyi geliştiriyoruz. Bu analitik yaklaşım, sınıf içi eğitim, işbaşı rehberliği, seminerler, e-öğrenme ve akranlar arası destek de dâhil, çeşitli geleneksel ve yenilikçi teknikleri kullanarak, kapasite oluşturma yanıtlarımızı yönlendirmektedir. Bilgi ve öğrenme, sosyal medya, dijital kanallar, etkinlikler ve bilgi materyalleri aracılığıyla paydaşlara tanıtılır ve ulaştırılır.