Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Yönetim, hesap verebilirlik ve şeffaflık

Hizmetlerimizi, kamunun ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde sunmak için, kamu sektöründe benimsemiş olduğumuz etik ilkeler doğrultusunda yönetim gerçekleştiriyoruz. Ecorys, gelişmekte olan ve geçiş ekonomilerinde öncü bir yönetim desteği sunar. Yasal çerçevelerin geliştirilmesi, sivil toplum katılımı ve yolsuzlukla mücadele önlemleri de dâhil olmak üzere yönetişimin her alanında deneyime sahibiz. Denetim kurumlarından, meclislere, sivil topluma ve kalkınma ortaklarına kadar birçok farklı paydaşla çalışıyoruz.