Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Yoksulluk, borç ve finansal katılım

Finansal dışlanmanın azaltılması ve finansal okuryazarlığın iyileştirilmesi, yoksulluk döngüsünün kırılmasına yardımcı olacaktır.
Ecorys, yerel ve küresel olarak yoksulluk ve borç sorunlarını önleme ve bunlarla mücadele etmeye yönelik uygulamaları desteklemektedir. Ecorys olarak, müşterilerimizin, politika ve uygulamaların yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki etkilerini değerlendirmesine yardımcı olacak araçlar ve metodolojiler geliştiriyoruz.