Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Yerel ve bölgesel kalkınma

Yerel ve bölgesel kalkınma, belirli kurumların görevlerini yerine getirmemesi, günümüzde belirli zorluklar yaratmaktadır. Ecorys’in portföyünde AB Doğu Mahallesi ve katılım öncesi ülkelerdeki büyük teknik yardım programları bulunmaktadır. Yerel ekonomik kalkınmayı, idari reformu ve ulusal ve yerel kurumların kapasitelerinin geliştirmelerini kapsar.

Portföyümüz ayrıca etki analizi, Sosyal Fayda Maliyet Analizi ve belediyeler ve bölgesel/ulusal hükümetler için politika/program/organizasyon değerlendirmelerini içermektedir.