Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Yardım yönetimi

Kalkınma hedeflerine ulaşmak amacıyla yenilikçi, şeffaf ve etkin yardım ve kalkınma finansmanı yönetimini desteklemek için çeşitli hizmetler sunuyoruz. Bunlara güven riski değerlendirmeleri, kalkınma finansmanının etkinliğine yönelik çalışmalar, yardım programı değerlendirmeleri ve teknik destek de dâhildir. Ayrıca, yararlanıcı kurum personeline yardım yönetimi eğitimleri veriyoruz ve büyük ölçekli yardım programlarının mali aracısı ve fon yöneticisi olarak görev alıyoruz.