Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Ticaret ve yatırım

Ticaret ve yatırım, ekonomik büyüme ve istihdam açısından önemli bir rol oynamaktadır.
Ecorys, uluslararası ticaret ve yatırımın etkilerini değerlendirmede başarılı bir geçmişe sahiptir. Politika geliştirme, uygulama ve değerlendirme alanlarında tavsiyelerde bulunuyor ve kapasiteleri geliştiriyoruz. Ticaret müzakerelerine ek olarak ticaret ve yatırım geliştirme araçları alanlarında verdiğimiz destek buna örnek olarak verilebilir.