Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Tarım, gıda ve beslenme

Tarım alanında stratejik yönetim ile yaşam kalitesini arttırmak.
Değerlendirmelerimiz, iklim değişikliği, gıda güvencesi ve güvenliği ve kırsal nüfusun azalması gibi gelecekte karşılaşılacak zorlukların üstesinden gelebilecek stratejilerin tasarlanmasına katkıda bulunmaktadır. Kamu sektörü müşterileri adına, çevre degredasyonunu azaltırken tarımsal pazarları değiştiren bir tarımsal beslenme ara yüzüyle ilgili olarak büyük ölçekli teknik destek projeleri uyguluyoruz.