Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Su kaynakları ve sağlık hizmetleri

Temiz suya erişim temel bir insani haktır.
Ecorys, su yönetimi alanında karar mercilerine kamu politikası geliştirmelerinde yardımcı olmaktadır. Etkin su politikasının faydalarını ekonomiler arasında ve topluluklar arasında daha eşit şekilde dağıtmak için teknik ve finansal destek sağlıyoruz. Suya erişim konusunda güvencesi olmayan ve yetersiz temizlik ve hijyen nedeniyle ortaya çıkan önemli sağlık risklerine maruz kalan kişilere yardımcı oluyoruz.