Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Sağlık ve sağlık hizmetleri

Sağlık ve refah, yerel ve küresel düzeyde öncelikli kamu politikası olmaya devam etmektedir.
Ecorys, sağlık sistemlerini, programlarını ve sağlık piyasalarına destek verir ve bu piyasalara ilişkin değerlendirmeler sunar. Sınır ötesi sağlık hizmetlerinde karşılaşılan zorlukların araştırılmasından, ulusal düzeyde kaliteli, uygun fiyatlı ve erişilebilir sağlık hizmetlerinin temin edilmesine ve toplum sağlığı iyileştirme çalışmalarını desteklemeye kadar, sağlık sistemlerini güçlendirmek ve olumlu sonuçlar sunmak için sahip olduğumuz uzmanlıktan faydalanıyoruz.