Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Rekabet ve düzenleme

İyi işleyen pazarlar ve etkin devlet denetimi, sürdürülebilir bir ekonomi için önemli yapı taşlarıdır.
Ecorys, piyasaların ve endüstrilerin ekonomik analizi, uygulanabilir düzenleme, tekelcilikle mücadele eylemleri ve orantısız piyasa koşullarıyla ilgili konularda uluslararası kuruluşlar, bakanlıklar, düzenleyiciler ve özel kuruluşları da desteklemektedir.