Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Rekabet edebilirlik

Rekabet edebilirlik, firmaların, sektörlerin ve ülkelerin ekonomik performansını belirleyen kurumlar, politikalar ve faktörlerden oluşmaktadır.
Ecorys, sık sık rekabet edebilirlik çalışmaları ve değerlendirmeleri gerçekleştirir ve rekabet edebilirliğin artırılması konusunda politika önerileri sunar. Kullandığımız araçlar, kendi rekabet edebilirlik değerlendirme metodolojimiz de dâhil olmak üzere, köklü yaklaşımları içerir. Rekabet edebilirlik konusundaki çalışmalarımız aynı zamanda ticaret, özel sektör gelişimi ve KOBİ'ler konusundaki uzmanlığımızı telem alarak gelişmeye devam etmektedir.