Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Limanlar, koridorlar ve lojistik

Taşımacılık, uluslararası ticaretin kolaylaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır.
Ecorys, lojistiğin toplum, iş ve ekonomi üzerindeki etkisine dair ayrıntılı değerlendirmeler sağlar ve politika önlemlerinin yük taşımacılığı üzerindeki etkilerini inceler. Tüm ulaştırma modları hakkında geniş bir bilgiye sahip olmakla beraber, kısmen şirket içi planlama aracımız olan İntermodal Bağlantıları (Intermodal Links) tarafından geliştirilen kapsamlı veri tabanlarına erişime de sahibiz.