Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Kamu yönetimi reformu

Hükümetlerin, uluslararası iyi uygulamaları yerel politik, sosyal ve ekonomik koşullara adapte ederek kamu sektörünün etkinliğini ve verimliliğini geliştirmesini destekliyoruz. Kanıta dayalı daha başarılı politikaların oluşturulması, işlevsel yeniden yapılanma, kurumsal performans yönetiminin iyileştirilmesi ve değişim yönetimi yaklaşımlarını kurumsallaştırılması sunduğumuz hizmetlerden yalnızca bazılarıdır. Bunlara ek olarak idari görev dağılımı ve yetkilendirmeler konusunda da destek hizmeti sağlıyoruz.