Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Kamu finansmanı

Ekonominin etkin biçimde yönetilmesi ve kaliteli kamu hizmeti sağlanması konusunda Hükümetlere destek veriyoruz. Ecorys, kamu finansmanı yönetimiyle ilgili geniş çaplı kurum içi kapasite ve deneyime sahiptir. Kapasite geliştirmede yenilikçi yaklaşımları benimseyerek, hükümetlere, reform stratejileri ve eylem planları oluşturma ve uygulama konusunda yardımcı oluyoruz. Sunduğumuz destek kapsamında, makroekonomik yönetim, politika odaklı bütçeleme, kamu yatırım yönetimi ve bütçe uygulamalarının da dâhil olduğu tam bütçe döngüsü yer almaktadır.