Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

İnsan hakları

İnsan hakları, Avrupa politikaları ve AB’nin dış ilişkileri açısından en önemli husustur.
Ecorys, kurum içi ve işbirliği yaptığı uzmanlarıyla birlikte, yeni Avrupa mevzuat tekliflerinin etki değerlendirmelerini hazırlar ve bunların, AB Temel Haklar Şartnamesi'ne uygunluğunu araştırır. İnsan hakları, Güvenlik ve Adalet ekibimiz tarafından sağlanan araştırma ve politika önerilerinin çoğunda ele alınan bir konudur.