Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

İklim çözümleri ve finans

Yatırım stratejilerinin geliştirilmesi yoluyla iklim çözümleri yaratmak.
Ecorys, soyut iklim risklerini, somut ve nicel yatırım fırsatlarına dönüştürmek için geniş sektörel uzmanlığa sahip bir toplayıcı rolü oynamaktadır. Bu, müşterilerimizin sorunları yapılandırmasına ve bilgileri etkili politikaya dönüştürmelerine yardımcı olur ve iklim adaptasyonu yatırımları için gerekçelerini sunmalarını sağlar.