Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Güvenlik


Avrupa’da daha güvenli topluluklar inşa etmek.
Ecorys, kanıta dayalı araştırmalar, politika önerileri ve güvenlik temaları ve girişimleri konusunda örgütsel yardım sağlayarak Avrupa güvenlik politikalarını desteklemektedir. Avrupa Komisyonu’nun Güvenli, Emniyetli ve Dayanıklı Toplumlardaki Kullanıcı Topluluğu’nun çok yıllık projesinin ortaklarıyız. Proje, insan yapımı/doğal afetler, sınır güvenliği ve terörizm gibi riskleri ele alan eğitim projelerinin yürütülmesini teşvik etmektedir.