Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Göç ve İçişleri

Sürdürülebilir Avrupa politikalarının uygulanması yoluyla daha güvenli bir Avrupa’nın kurulması.
Ecorys, bu alandaki birçok Avrupa Komisyonu çerçeve sözleşmesinin konsorsiyum lideridir. Göç, entegrasyon, sınır kontrolü, Schengen politikaları, yolsuzlukla mücadele ve afet riski yönetimi politikaları alanlarında AB düzeyinde ve ulusal düzeyde araştırmalar yürütüyor ve politika önerileri geliştiriyoruz.