Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Eşitlik, çeşitlilik ve katılım

Farklı kültürler arasında anlamlı ilişkiler kurarak kamu politikası çıktılarının iyileştirilmesi.
Ecorys, araştırma, iletişim ve hizmet sunumu çalışmalarında sosyal olarak dışlanmış gruplarla iletişim kurma konusunda deneyimlidir. Cinsiyet, ırk, din, malullük, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve göçmenlik statüsü dâhil olmak üzere çeşitlilik ve eşitlik konularının tamamıyla ilgili olarak faaliyet gösteriyoruz.