Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Dijital ekonomi

Dijital ekonomi toplum üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir. Çevrimiçi platformlar ve dijital teknolojiler yaşama şeklimizi değiştiriyor ve gelecekte de hayatlarımızı daha da değiştirmeye devam edecektir.
Ecorys, pazar çalışmaları, etki analizi ve stratejik tavsiyeler sunarak şirketlere, politika yapıcılara ve diğer paydaşlara bu değişikliklerle nasıl başa çıkacakları konusunda danışmanlık yapmaktadır.