Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Çevre ve çevrenin korunması

Doğal kaynaklarımızı gelecek için korumak.
Ecorys, etkin, bütünleşik bir çevre ve çevre koruma politikası ve uygulamasını tasarlamak ve uygulamak için gereken çok paydaşlı bir yaklaşım benimsemiştir. Çalışmalarımız, adil bir ekonomik büyüme sağlamak ve ekonomiler, topluluklar ve hane halkları için sürdürülebilir geçim kaynakları sağlamak için işbirlikçi doğal kaynak yönetimini güçlendirmeyi, doğal kaynak varlıklarını gelecekteki büyüme ve gelişme için temel prensip olarak kullanmak ve sürdürmeyi içerir.