Faaliyet Gösterdiğimiz Sektörler

Altyapı ve mobilite yönetimi

Ulaşım altyapısı varlıkları, toplumdaki yaşam kalitemiz ve ekonomik verimlilik için hayati öneme sahiptir.

Ecorys bu hayati altyapının yönetiminde aktif rol oynamaktadır. Ulaştırma altyapısının tüm modlarına yönelik arzın, (gelecekteki) ulaştırma talebiyle eşleştiği ulaştırma ana planları hazırlıyoruz. Buna ek olarak, altyapı programlarında, özellikle de programlama ve projelerin değerlendirilmesinde, karar verme sürecine destek veriyoruz.