sektörlerimiz

Vergi ve gümrük

Yurtiçi gelir seferberliğindeki artışın ötesinde faydalar sağlayan ve iyileştirilmiş bir iş ortamı yoluyla kamu hizmetlerinin sunumunu geliştirme ve ekonomik büyümeyi teşvik etme potansiyeline sahip olan gelir reformlarını destekliyoruz. Ecorys bunu, teşhis çalışmalarının üstlenilmesinden, Maliye Bakanlıkları, Gelir İdareleri ve vergi ve gümrük departmanlarına hem politika hem de idari düzeyde büyük ölçekli teknik yardım uygulanmasına kadar uzanan bir dizi destek aracılığıyla başarmaktadır.

Ecorys'in size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

Toplumun temel zorluklarını ele alan lider bir uluslararası araştırma ve danışmanlık şirketiyiz.