sektörlerimiz

Sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri

Çalışmalarımız, iklim değişikliği, gıda güvenliği, gıda güvenliği, beslenme ve kırsal nüfusun azalması gibi sürdürülebilir gıda sistemlerinin gelecekteki zorluklarını ele alıyor. Kamu genelindeki yerel, ulusal, Avrupalı ​​ve uluslararası müşterilere, kâr amacı gütmeyen sektörler için tam kapsamlı danışmanlık ve destek hizmetleri sağlıyoruz. Tarım politikasının tasarlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi üzerinde çalışıyor, gıda üretimi ve tüketiminin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarını dikkate alıyoruz. 

Aşağıdakilerle ilgili politikalara bilgi sağlayan tarafsız ve kanıta dayalı analiz ve destek sağlıyoruz:

Ecorys'in size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

Toplumun temel zorluklarını ele alan lider bir uluslararası araştırma ve danışmanlık şirketiyiz.