sektörlerimiz

Bölgeler ve Şehirler

Müşterilerimizin yatırımlar ve politikalar konusunda daha iyi kararlar almasına yardımcı olmak için bölgesel ve şehirsel stratejiler üzerinde çalışıyoruz. Ecorys, iş senaryoları, sosyo-ekonomik maliyet-fayda analizi, değerlendirme, pazar analizi, izleme ve gösterge tabloları gibi araştırmaya dayalı danışmanlık desteği sağlar. Müşterilerimize özel tavsiye ve destek sunuyoruz ve onlara hibe ve sübvansiyon başvurularında yardımcı olabiliyoruz.  

Yerel ve bölgesel ekonomilere, çalışma yerlerine, enerjiye, suya ve tarıma, konut ve döngüsel ekonomiye bakarak ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde mekânsal alanda çalışıyoruz. Enerji sağlayıcıları ve endüstri dahil olmak üzere kamu kurumlarına ve özel sektör müşterilerine Avrupa genelinde ve uluslararası alanda politika tavsiyesi ve desteği ile teknik yardım sağlıyoruz.  

Çalışmalarımız aracılığıyla demografik değişim, sürdürülebilir tarım ve ormancılık ile güvenli, temiz ve verimli enerji gibi temel sosyal zorlukların çözümüne katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bir dizi alanda çalışıyoruz:

  • Akıllı ve dayanıklı şehirler: yaşam kalitesini, kentsel operasyon ve hizmetlerin verimliliğini artırmak ve rekabet gücünü artırmak için bölgelerin ve şehirlerin dijital olarak dönüşmesine yardımcı olmak 
  • Yerel ve bölgesel kalkınma: bölgelerin ve şehirlerin ekonomik büyümenin motoru olmalarına yardımcı olmak
  • Konut politikası: Herkes için güvenli, kaliteli ve verimli konaklama sağlanmasına destek
  • Doğal kaynaklar ve enerji: Yenilikçi yenilenebilir enerji teknolojilerini keşfetmek ve ortaya çıkan potansiyel oyun değiştiricilere hazırlanmak
  • Su kaynakları ve taşkın koruması: Etkili su politikasının faydalarını dağıtmak için teknik ve mali destek sağlamak   
  • İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu: Soyut iklim risklerini somut ve sayısal yatırım fırsatlarına dönüştürmek

Ecorys'in size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

Toplumun temel zorluklarını ele alan lider bir uluslararası araştırma ve danışmanlık şirketiyiz.