sektörlerimiz

Kamu Sektörü Reformu

Kamu sektörü reformu alanındaki çalışmalarımız, hükümetlerin, kamu hizmetlerinin iyi bir şekilde sunulmasını sağlayacak dönüşümsel değişiklikleri planlamasını ve yönlendirmesini desteklemektedir. Aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kamu maliyesinin yönetimini güçlendirmek için kamu sektörüyle birlikte çalışıyoruz:

  • Vergi tahsilatının ve politikasının verimliliğini ve adaletini geliştirmek
  • Devlet operasyonlarının şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırmak
  • kamu hizmetinin verimliliğini artırmak

Araştırma ve analiz, kapasite geliştirme ve daha geniş teknik desteği içeren geniş bir hizmet yelpazesini kapsıyoruz. Ayrıca çok çeşitli yenilikçi finansman mekanizmaları, etki yatırımı, sosyal yatırım ve karma finans üzerinde çalışıyoruz.

Müşterilerimiz, maliye ve planlama bakanlıklarından ulusal ve ulusal düzeydeki gelir yetkililerine kadar çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca gözetimi ve hesap verebilirliği güçlendirmek için denetim kurumları, parlamentolar, sivil toplum ve kalkınma ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz. 

Aşağıdakiler gibi kamu sektörü reformunun tüm alanlarında hizmet verebilecek yüksek nitelikli şirket içi uzmanlığımızla gurur duyuyoruz:

Ecorys'in size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

Toplumun temel zorluklarını ele alan lider bir uluslararası araştırma ve danışmanlık şirketiyiz.