sektörlerimiz

Kamu Yönetimi

Hükümetlerin, uluslararası en iyi uygulamaları yerel siyasi, sosyal ve ekonomik bağlama uyarlayarak, kamu sektörünün verimliliğini ve etkinliğini artırmasını destekliyoruz. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunuyoruz: kanıta dayalı politika formülasyonunun geliştirilmesi; fonksiyonel yeniden yapılanma; kurumsal performans yönetiminin iyileştirilmesi; ve değişim yönetimi yaklaşımlarının kurumsallaştırılması. Ayrıca idari ademi merkeziyet ve yetki devrine de yardımcı oluyoruz.

Ecorys'in size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

Toplumun temel zorluklarını ele alan lider bir uluslararası araştırma ve danışmanlık şirketiyiz.