sektörlerimiz

Göç ve sığınma

Avrupa Birliği, hem insani sorumluluklarını yerine getirme hem de siyasi söylemde merkezi bir konu haline gelen göçmen gruplarının çeşitli, farklı ve dinamik akınlarının karmaşıklığını yönetme gibi ikili bir zorlukla karşı karşıyadır. Ecorys, mevcut ve gelecekteki göç eğilimleri, uluslararası koruma ve göç politikaları ile ilgili araştırma çalışmaları, değerlendirmeler ve etki değerlendirmeleri gerçekleştirerek, AB düzeyinde ve bireysel Üye Devletler içindeki karar vericileri kanıta dayalı politika oluşturma konusunda destekler. Göç eğilimlerinin ve kalıplarının doğası gereği cinsiyet ve yaş dinamiklerinden etkilendiğinin farkındayız ve göçmen gruplarının çeşitliliğine ve deneyimlerine çok dikkat ediyoruz. Çalışmalarımızla hem göçmenler hem de yerleştikleri topluluklar için en iyi sonuçları sunan, iyi düşünülmüş göç politikalarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Ecorys'in size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

Toplumun temel zorluklarını ele alan lider bir uluslararası araştırma ve danışmanlık şirketiyiz.