sektörlerimiz

Yerel ve Bölgesel Kalkınma

Yerel ve bölgesel kalkınma, belirli kurumların yerine getirme eksikliğinden dolayı güncel zorluklar doğurmaktadır. Ecorys'in portföyü, AB Doğu Komşuları ve katılım öncesi ülkelerdeki büyük teknik yardım programlarını içermektedir. Yerel ekonomik kalkınmayı, idari reformu ve ulusal ve yerel kurumların kapasite geliştirmesini kapsar. Portföyümüz aynı zamanda belediyeler ve bölgesel/ulusal hükümetler için etki analizi, Sosyal Maliyet Fayda Analizi ve politika/program/organizasyonel değerlendirmeleri de içermektedir.

Ecorys'in size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

Toplumun temel zorluklarını ele alan lider bir uluslararası araştırma ve danışmanlık şirketiyiz.