sektörlerimiz

Yeşil ve enerji finansmanı

Çevre ve enerji geçişini başarmak önemli yatırımlar gerektirir. Ecorys, çeşitli hizmetler aracılığıyla bu paydaşlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırarak hem kamu hem de özel yatırımların kanalize edilmesini desteklemektedir. Uzmanlığımız, AB programlarının iklimi yaygınlaştırmasını desteklemekten, enerji sektörü içinde özel finansmanı harekete geçirmeye yönelik stratejiler tasarlamaya kadar uzanmaktadır. Ayrıca yatırımcılara ve proje geliştiricilere teknik destek sunarak yeşil yatırım akışını teşvik ediyoruz. Paydaşlar arasındaki boşluğu doldurarak ve stratejik rehberlik sağlayarak, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeye ve daha yeşil bir geleceğe geçişi hızlandırmaya yardımcı olmayı amaçlıyoruz. 

Ecorys'in size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

Toplumun temel zorluklarını ele alan lider bir uluslararası araştırma ve danışmanlık şirketiyiz.