sektörlerimiz

İyi yönetişim

İyi yönetişim ve hukukun üstünlüğü ilkeleri, Avrupa'da ve ötesinde kapsayıcı, adil ve müreffeh toplumlar yaratmanın temel taşlarıdır. İyi yönetişim, kamu kurumlarının şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde etkili ve etik bir şekilde işlemesini sağlar ve kaynakların toplum genelinde dağılımını dengelemeyi amaçlar. Bununla yakından bağlantılı olan hukukun üstünlüğü, hukukun herkese ve herkes tarafından eşit uygulanmasını, dolayısıyla bireysel hakların korunmasını ve kamu düzeninin sağlanmasını kapsar.

Ecorys, iyi yönetişim ve hukukun üstünlüğü ilkelerini geliştirmek ve sürdürmek için çalışan kamu kurumlarına destek sağlar ve daha spesifik olarak araştırma ve teknik yardım yoluyla bu alanlardaki zorlukların giderilmesine de yardımcı olur. Bu, örneğin (paydaş) ağlarının yönetimini, hukukun üstünlüğü eğilimlerini ve gelişmelerini belirlemeyi ve izlemeyi ve iyi uygulamaların haritalanmasını içerir. Ecorys'in AB düzeyinde ve uluslararası düzeyde karar vericilere sağladığı destek sonuçta daha kapsayıcı, adil ve müreffeh toplumların şekillenmesine yardımcı oluyor.

Ecorys'in size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin

Toplumun temel zorluklarını ele alan lider bir uluslararası araştırma ve danışmanlık şirketiyiz.