KOBİ Rekabetçiliği Hibe Programına Başvuruları Teşvik Etmek İçin Teknik Yardım (INSPIRED)

KOBİ Rekabetçiliği Hibe Programına Başvuruları Teşvik Etmek İçin Teknik Yardım (INSPIRED)


Bu proje, KOBİ'lerin rekabet gücünü ve sürdürülebilir yoksul yanlısı büyümeyi geliştirip geliştirerek KOBİ'lerin gelişimini destekleyerek Bangladeş'teki yoksulluğu azaltmayı amaçladı.

Proje, üzerinde anlaşmaya varılan 10 sektördeki kümelenmelerin belirlenmesini de içerecek şekilde kümelenme gelişimini desteklemek için teknik yardım sağladı; ancak aynı zamanda BDS sağlanması, savunuculuk ve ağ oluşturma hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik bir strateji ve eylem planının geliştirilmesini içeren ticari aracı kuruluşlara da destek sağladı. Başarılarının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik stratejinin uygulanmasında araştırma olarak her küme üzerinde bir değerlendirme yapıldı.

Ekoriler:

  • Projenin iki bileşeninde teknik yardım ve destek sağlandı ve küme geliştirme ve ticari aracı kuruluşlara destek verildi
  • Üyelerine BDS sağlanması, savunuculuk ve ağ oluşturma hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik bir strateji ve eylem planı geliştirmek amacıyla 10 sektörde teknik yardım sağlandı
  • Her kümede ürün kapsamı, değer katma potansiyeli ve ölçek büyütme potansiyeli değerlendirildi
  • Kümenin kısıtlamaları ve potansiyeli ile yerel bağlantılar ve destek mekanizmaları hakkında bilgi toplamak amacıyla 10 sektör içindeki kümelenmeler üzerine bir çalışma üstlendi
  • Başarıların sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik stratejinin hazırlanması ve uygulanması

18 Şubat 2019

1 dakika okundu