2014-2020 Dönemi Programlarının Hazırlanması ve Güçlendirilmesine Yönelik Program Otoritesi Teknik Yardımı

2014-2020 Dönemi Programlarının Hazırlanması ve Güçlendirilmesine Yönelik Program Otoritesi Teknik Yardımı


Projenin amacı, IPA-II döneminde program hazırlık çalışmalarına ilişkin teknik ve idari kapasitenin artırılmasıdır.

Proje iki aşamadan oluşuyor. Bu aşamalar, yararlanıcıların eğitimi ve IPA-II dönemi proje havuzunda yer alan projelere ilişkin ihale dokümanlarının hazırlanmasından oluşmaktadır.

Sonuçlar:

 • Hedef grupların personeli için Eğitim İhtiyaç Analizi ve ana hatlarıyla eğitim programlarının hazırlanması
 • Hedef grupların personeli için ortak bir eğitim programının oluşturulması ve sunulması
 • EUID ve İç Denetim Birimi personeli için özel bir eğitim programının oluşturulması ve sunulması
 • “IPA I Kapanışı için Teknik Denetim” Görev Tanımının Hazırlanması
 • IPA sürecine ilişkin bilgi ve farkındalığı artırmak amacıyla EUID'nin yeni atanan personeline yönelik genel eğitim programlarının düzenlenmesi ve verilmesi.
 • AB ülkelerine çalışma ziyaretlerinin organizasyonu ve uygulanması
 • Programlama, İzleme ve Değerlendirme Birimi'ne yardıma özel teknik yardım faaliyetleri; Tedarik Birimi (PU)
 • Bireysel sözleşmelere ilişkin satın alma döngüsü yükümlülüklerini yerine getirmesi için PU'ya destek sağlanması.
 • Sözleşmelerin imzalanmasından Nihai Raporun onaylanmasına (hizmet sözleşmeleri) veya Nihai Ödeme Sertifikasının (iş sözleşmeleri) düzenlenmesine kadar bireysel hizmet ve yapım işleri sözleşmelerine ilişkin sözleşme yönetimi döngüsü yükümlülüklerini yerine getirmesi için CMU'ya destek.
 • ÜOP'un uygulanmasına ilişkin mali yönetim yükümlülüklerini yerine getirmesi için FMU'ya destek sağlanması,
 • QACU'ya kalite güvence ve kontrol yükümlülüklerini yerine getirme konusunda destek;
  Projenin uygulanmasını ve mali ilerlemeyi izlemek amacıyla EUID ve Son Alıcıların personeli tarafından saha ziyaretleri ve projeyle ilgili toplantılar
 • Sektörel İzleme Komitesi (SMC) toplantılarına destek