Düzensiz göç ve yasal göç alanında teknik ve destek hizmetleri (Çerçeve Sözleşmesi)

Düzensiz göç ve yasal göç alanında teknik ve destek hizmetleri (Çerçeve Sözleşmesi)


Bu çerçeve sözleşmesi, Avrupa Komisyonu'nun DG HOME'una düzensiz ve yasal göçün önlenmesi ve ele alınması konusunda teknik ve destek hizmetleri sağlamaya hizmet etmektedir.

Çerçeve, İltica Göç ve Entegrasyon fonunun Birlik Eylemlerinin bir parçasıdır. Yerinde destek ve iletişimden politika değerlendirmelerine kadar çeşitli faaliyetlerden oluşur. Projenin ilk aşaması üçüncü taraf ülkelere saha çalışması, ihtiyaç değerlendirmeleri ve derinlemesine araştırmalar yoluyla rehberlik ediyor. Ecorys ayrıca kapasite geliştirme çalışmalarına da destek sağlamakta ve ihtiyaç duyulduğunda yaygınlaştırma faaliyetlerinin tasarımını ve uygulanmasını desteklemektedir. Projenin ikinci aşaması yasal geçiş ve entegrasyona odaklanırken, saha çalışması için değerlendirmeler, derinlemesine araştırmalar ve iletişim ve yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi gerekiyor.