Hollanda Kriminal Harcamalarının Doğası ve Kapsamı: Ecorys, Utrecht Üniversitesi ve VU Amsterdam tarafından yapılan bir araştırma

Suçlular paralarını nasıl harcıyorlar ve Hollanda'da kara para aklamaya her yıl ne kadar para karışıyor? Ecorys, Utrecht Üniversitesi ve VU Amsterdam tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma, bu soruları yanıtlamayı ve kara para aklamanın Hollanda'daki normal ekonomi ve finansal sistem üzerinde ne ölçüde zarar verici bir etkiye sahip olduğu konusundaki tartışmaya katkıda bulunmayı amaçladı. Araştırma ekibi suçluların harcama davranışlarını ve suça konu varlıkların normal ekonomide nasıl ortadan kaybolduğunu inceledi.


Araştırmanın bulguları, gelirin büyük bir kısmının günlük ihtiyaçlara (örneğin süpermarkette alışveriş) harcandığını ve suç faaliyetlerinde (yeniden) yatırım olarak kullanıldığını gösteriyor. Arta kalan para varsa suçlular bunu tatil, giyim ve mücevher gibi lüks mallara harcamayı seviyor. Büyük miktarlarda para kazanan suçlular, Hollanda'da veya yurt dışında da gayrimenkul yatırımı yapabiliyor. Bu işlemleri kolaylaştırmak için, toplum üzerinde yıkıcı etkisi olan kurumsal ve kara para aklama yapıları kurmak için yasal mali müşavirlerin hizmetlerinden yararlanıyorlar. Çalışma ayrıca, 2004 – 2014 yılları arasında yurt içi kara para aklamanın boyutunun 10.3 milyar Avro'dan 13 milyar Avro'ya yükseldiğini ve bu tutarın Hollanda'nın gayri safi yurt içi hasılasının %2'sini temsil ettiğini tahmin ediyor.

Araştırmacılar, bu artışın, farklı suç türleri ile kara para aklama ve harcamalar arasında ayrım yapılan, daha farklı bir kara para aklama karşıtı politikanın uygulanmasını gerektirdiği sonucuna vardı. Suçun ve kara para aklamanın uluslararası boyutuna ve yasal mali danışmanların kara para aklama yapıları kurarak oynadıkları role yeterince dikkat edilmelidir. Bu danışmanlara ilişkin daha sıkı bir politika, suç harcamalarının toplum üzerinde yarattığı zayıflatıcı etkinin önlenmesi açısından hayati öneme sahiptir.

Daha fazla bilgi için, lütfen Tam Rapor (pdf, Hollandaca).

29 Aralık 2021

2 dakika okunduKilit Uzmanlar

Esmer Linet

Baş Danışman