Elektrik şebekesine ilişkin 'İtiraz Hakkı' ilkesinin yorumlanması

Ecorys, 'Mücadele Hakkı' ilkesinin nasıl detaylandırılacağı konusunda araştırma yaptı. Bu ilkenin özü, diğer tarafların, şebeke operatörleri de dahil olmak üzere, kamu görevlerinin uygulayıcılarına görev ve sorumlulukları konusunda itiraz etme hakkına sahip olmasıdır. Çalışmada, beş değişken arasında ayrım yaparak prensibin geniş bir yorumunu benimsedik. Literatür taramasına ve görüşmelere dayanarak bu değişkenlerin internetteki kapasite sorunlarının giderilmesine katkıda bulunup bulunamayacağını özetledik.

Elektrik şebekesindeki sıkılık şu anda büyük sorunlara neden oluyor ve enerji geçişini engelliyor. Bu nedenle, Milletvekili Boucke ve arkadaşlarının önergesi aracılığıyla hükümetten, yasa ve düzenlemelerde elektrik şebekesindeki sorunların 'İtiraz Hakkı' ilkesi uygulanarak çözülmesi için yer olup olmadığını araştırması istendi. Rapora, elektrik şebekesi kapasite sorunlarına ilişkin bir parlamento mektubunda değinildi.

Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? Ayrıca okuyun oda mektubu ve Araştırma raporu Hollandaca (pdf).

19 Eylül 2022

1 dakika okunduKilit Uzmanlar

Yoeri Dijkhof

Danışman