Ecorys, MISEREOR'un uluslararası Barış İnşası ve Sivil Çatışma Yönetimi faaliyetlerini değerlendiriyor

Alman Katolik Piskoposlarının Kalkınma İşbirliği Örgütü MISEREOR, kendisini dünya çapında yoksullukla mücadeleye ve insan haklarını korumaya adamış bir yardım kuruluşudur. MISEREOR, Barış İnşası ve Sivil Çatışma Yönetimi ile ilgili projelerin finansman faaliyetlerinin değerlendirilmesi konusunda Ecorys'i görevlendirdi. Bu özel finansman alanı, mali kapsamı 198 Milyon Euro olan 55 projeyi kapsamaktadır. Söz konusu projeler, Afrika ve Orta Doğu (54) ile Latin Amerika (83) ağırlıklı olmak üzere 71 ülkede uygulanıyor. Asya'da 44 proje daha hayata geçiriliyor.


Bu projelerin mümkün olan en büyük sonuçları vermesi için MISEREOR, 54 ülkedeki farklı ortak kuruluşlarla işbirliği yapıyor. Bu ortaklar laiklerden inanç temelli ve kiliseyle ilgili kuruluşlardan sivil toplum kuruluşlarına kadar çeşitlilik göstermektedir. MISEREOR tarafından finanse edilen müdahaleler çoğunlukla topluluklarda sosyal uyumun güçlendirilmesini, bilgilendirme ve farkındalık kampanyalarını, barışın inşasını ve hedeflenen bölgelerde şiddetin önlenmesini içeriyordu.

Değerlendirmenin amacı, barış inşası alanına dair geçmişe yönelik içgörü elde etmek ve aynı zamanda gelecekteki projelere rehberlik etmektir. Değerlendirme, gelecekteki çabalar için 198 projeden öğrenilen dersleri ortaya çıkardı ve en iyi uygulama örneklerini formüle etti.

Değerlendirme teoriye dayalı bir yaklaşım izledi; bu, değerlendirme ekibinin, MISEREOR'un barış inşası projelerine yönelik finansman planının iki temel özelliğine dayanarak bir Değişim Teorisi yeniden oluşturduğu anlamına geliyordu. İlk özellik, travma iyileştirmeden çatışma arabuluculuğuna kadar projelerde yer alan on tür müdahale yaklaşımıyla ilgilidir. İkinci özellik, bireysel veya yerel düzeyden uluslararası düzeye kadar uzanan müdahalelerin uygulanma düzeyiyle ilgilidir. MISEREOR tarafından desteklenen müdahalelerin uygunluğunu, etkililiğini, etkisini, verimliliğini ve sürdürülebilirliğini değerlendirmek için Değişim Teorisi kullanıldı.

Değerlendirme ekibi, farklı düzeylerde uygulanan çeşitli müdahale türleriyle ilgili etkileyici sayıda ve çok çeşitli çıktılar için destek buldu. MISEREOR tarafından finanse edilen barış inşası müdahaleleri, şiddete maruz kalan, kırılgan ve çatışmalardan etkilenen durumlarda yaşayan insanların önemli ihtiyaçlarını karşılıyor. Çoğu proje, çoğu çıktının elde edilmesi anlamında başarılı olurken, değerlendirme ekibi ayrıca MISEREOR tarafından desteklenen projelerin planlanan sonuçlara katkıda bulunduğuna dair birçok gösterge buldu.

Özellikle bireysel ve toplumsal düzeyde, güçlendirilmiş topluluklar, başarılı çatışma arabuluculuğu ve gelişmiş sosyal uyum, MISEREOR tarafından desteklenen müdahalelere bağlanabilir. Ancak, bu sonuçların çoğu zaman MISEREOR tarafından finanse edilen bireysel projelerin kapsamının ötesine geçmesi nedeniyle, ulus-altı ve ulusal düzeyde sonuçların elde edilmesi zor olmuştur. Değerlendirme ekibi, değerlendirmeden elde edilen bulgulara dayanarak, gerçekleştirilen müdahalelerin etkisini daha da artırmak için altı öneri formüle etti. Bunlar, diğerlerinin yanı sıra, ideal olarak birden fazla projeyi kapsayan bölgesel işbirliği ortaklarıyla daha bütünsel ortaklıkların oluşturulmasını ve proje ve gelecekteki gelişmelere ilişkin ortak bir vizyon oluşturmak için sahadaki ortak kuruluşlarla ortak stratejiler oluşturulmasını içerir.

30 Kasım 2021

2 dakika okunduKilit Uzmanlar

Alexandra Rimpler-Schmid

Kıdemli Danışman

Thijs Viertelhausen

Kıdemli Danışman